Leikkiväki

Leikkiväki ry:n säännöt, 2 §:

"Yhdistyksen tarkoituksena on edistää psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveysongelmien kanssa elävien mahdollisuutta toimia yhteisönsä täysivaltaisina jäseninä.

  • järjestää päivätoimintana matalan kynnyksen työpajatoimintaa mielenterveysongelmien kanssa eläville nuorille aikuisille
  • järjestää kurssimuotoista taide- ja käsityöpainotteista kesätoimintaa mielenterveysongelmien kanssa eläville nuorille aikuisille
  • harjoittaa mielenterveyttä palvelevaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoiminta
  • kehittää toimintamuotoja, jotka toteutuessaan tukevat toiminnassa mukana olevien ihmisten mahdollisuuksia itselleen mielekkääseen ja hyvään elämään"

Vuonna 2003 perustetun Leikkiväki ry:n vakiintuneet toimintamuodot ovat 8 kuukauden pituinen Kutomo-työpaja ja 3 kuukauden pituinen harrastuspainotteinen Kesäklubi. Näiden rinnalle perustetaan vuonna 2013 Klemmari-työpaja jatkopajaksi nuorille, joille ei löydy koulutus- tai kuntoutuspaikkaa Kutomo-pajan jälkeen.

Leikkiväki ry:n toiminta täydentää mielenterveysongelmaisille nuorille aikuisille suunnattuja julkisia palveluita ja on osa nuoren tukiverkostoa. Nuorelle toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä vertaisryhmässä, sosiaalisia kontakteja ja henkilökohtaista ohjausta. Leikkiväen toiminnan tavoitteena on ehkäistä tai katkaista nuorten aikuisten syrjäytymiskehitystä.

Nuorelle toiminta työpajalla ja Kesäklubilla ei ole hoitoa eikä kuntouttamista vaan omaehtoista kuntoutumista ja vapaaehtoista toimintaa ohjatussa vertaisryhmässä.

Leikkiväki ry on Mielenterveyden keskusliiton ja Suomen työpajayhdistyksen jäsen.