Klemmari-työpaja


Jatkopaja Kutomolle


Siirtyminen koulutukseen tai työelämään heti 8 kuukauden Kutomo-työpajajakson jälkeen ei ole kaikille realistinen vaihtoehto. Jos toimintakyky ei vielä riitä eteenpäin siirtymiseen ja nuori tarvitsee edelleen tukea, voi Kutomo-työpajajakson käynyt nuori hakea Klemmari-työpajalle. Klemmarilaiset työskentelevät itsenäisemmin ja heillä on enemmän yksilöllisesti sovittuja työtehtäviä kuin kutomolaisilla. Kutomolla ja Klemmarilla on kuitenkin myös yhteisiä toimintahetkiä, ja ryhmät ruokailevat päivittäin yhdessä. Klemmaripaja on tarkoitettu:

  • Kutomon käyneet kuntoutujat, jotka eivät vielä pysty siirtymään kouluun tai työelämään
  • Leikkiväessä oppisopimuksella opiskelevat kuntoutujat
  • Lyhytaikaista toiminnallista tukea tarvitsevat entiset Kutomossa tai Kesäklubilla olleet nuoret
  • Erityistä tukea tarvitsevat oppilaitoksissa opiskelevat työharjoittelijat
  • Työkokeiluun tulevat nuoret
  • Työelämään tutustujat